Mitochondrium

miliony cząsteczek
MITOCHONDRIUM


 

Mitochondrium
- zaliczane jest do autonomicznych organelli, ponieważ zawiera w swej budowie własne DNA i RNA.
Jest to centrum energetyczne
komórki,w którym ma miejsce utlenianie biologiczne -
proces oddychania
wewnątrzkomórkowego.Zachodzą w nim następujące etapy oddychania:
cykl Krebsa i łańcuch oddechowy. Powstała w wyniku tych procesów energia
gromadzona jest w wiązaniach wysokoenergetycznych związku -
ATP a następnie jest
wykorzystywana w procesach endoergicznych
(wymagającychdostarczenia energii).
Najwięcej mitochondriów znajduje
się w tych narządach, w którycyh zapotrzebowanie energetyczne
jest
najwększe np. komórki mięśnia sercowego. Bardzo mało mitochondriów znajduje
się w tkance tłuszczowej.

Mitochondria otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową. Błona wewnętrzna
tworzy liczne wpuklenia do środka (co zwiększa znacznie jej
powierzchnię)
zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Liczba grzebieni nie jest stała lecz zwiększa się
w czasie podwyższonej
aktywności metabolicznej komórki. Na ich powierzchni znajdują się
"grzybki" zawierające ATP-azę odpowiedzialną za syntezę ATP. Wnętrze mitochondrium
wypełnione jest białkową substancją zwaną matrix lub
stromą


. 

Wszystkie procesy życiowe wymagają energii, dlatego jednym z najważniejszych organelli
w komórce jest mitochondrium – źródło energii komórki. Mitochondrium wykorzystuje różne ilości
glukozy, innych cukrów, pewnych tłuszczów i innych bogatych w energię związków chemicznych,
które docierają do komórki z przetrawionego pożywienia. Na powierzchniach pofałdowanej wyściółki
wewnętrzne jzostają zamienione w wysokoenergetyczne cząsteczki, które mogą być łatwo zmagazynowane przez komórkę i wykorzystane do przeprowadzenia większości procesów życiowych. Te cząsteczki energetyczne to ATP – adenozyno trójfosforany. Każda komórka zużywa pewną ilość ATP w procesach pozwalających utrzymać życie, zdrowie i dobrą organizację. Jeśli jakaś komórka
produkuje substancje, które zostaną wysłane na zewnątrz , albo zajmie się rozkładaniem
potencjalnie szkodliwych produktów przemiany materii na bezpieczne związki, jej zapotrzebowanie
energetyczne wzrasta. A im więcej energii zużywa komórka, tym więcej posiada mitochondriów.
Duża komórka mięśniowa, która często zmienia kształt, zmniejszając swą długość podczas skurczu mięśnia, może mieć setki tysięcy mitochiondriów, co sekundę wykorzystujących
ATP.

Mitochondrium – służy do wytwarzania energii dla komórki.
Energia ta uzyskiwana jest w procesie oddychania komórkowego
podczas, którego Złożone związki takie Jak::
Węglowodany Białka i Tłuszcze
za pomocą tlenu utleniane są
do CO2. Energia ta zostaje zmagazynowana
w formę
związków wysokoenergetycznych, których przykładem jest
Adenozynotrifosforan (ATP)