ATP

A T P /adenozynotrifosforan/

 

 

Jeden z najważniejszych nukleotydów w komórce, pełniący funkcję

uniwersalnego przenośnika energii.ATP odkrył w 1929 roku niemiecki

chemik Karl Lohmann. Jego funkcję cząsteczki przenoszącej energię w

komórce wykazał Fritz Lipmann za co został w 1953 r. uhonorowany

nagrodą Nobla.

Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny

koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie

energii. Stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie

komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i

oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona

w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak

biosyntezy, ruchu i podziału komórki. Cykl ten zachodzi bezustannie w

organizmach żywych. Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP

porównywalną z masą swego ciała.Jeden z wielu w organizmie

związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów.

Wszystkie procesy energetyczne służą, w końcowym rozrachunku, do

tworzenia ATP lub jego redukcji. Związek ten nie jest magazynowany,

tylko tworzony na bieżąco.