Tlenek Azotu a nasze Zdrowie

TLENEK AZOTU (NO)
/ wytwarzany dzięki L-Argininie /
 
Tlenek azotu (NO), najczęściej jest kojarzony jako jeden ze składników smogu . Jednak można o nim powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jest substancją zanieczyszczającą. W ciągu kilku ostatnich lat, badacze odkryli liczne rewolucyjne nowe dane dotyczących NO i faktu, jak jest on niezbędny do prawidłowej funkcji niezwykłej liczby układów w organizmie. Chociaż noni nie zawiera tlenku azotu, wykazano w badaniach laboratoryjnych, że stymuluje organizm do jego produkcji. Od czasu, gdy w latach osiemdziesiątych odkryto biologiczną rolę tlenku azotu, zgromadzono dosłownie tysiące artykułów badawczych w czasopismach medycznych. Wszystkie z nich przekonują, że prawie wszystko, czego organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, zależy od obecności NO. Jonatan S. Stamler, profesor nauk medycznych w Duke University, wyraził to zupełnie dobrze, mówiąc: "NO jest wszędzie. Nie możesz wymienić głównej komórkowej odpowiedzi czy fizjologicznego efektu, w którym nie jest on dzisiaj zamieszany. Jest zaangażowany w złożone zmiany zachowania w mózgu, relaksację dróg oddechowych, uderzenia serca, rozkurcz naczyń krwionośnych, regulację ruchów jelit, funkcję komórek krwi, układu immunologicznego, nawet w sposób, w jaki poruszają się palce i ramiona".
 
Przyjrzyjmy się różnym zadaniom, które, jak wykazano, wykonuje NO wewnątrz ludzkiego organizmu:
 
* rozszerza tętnice, tym samym odpowiada za prawidłowy poziom ciśnienia krwi;
 
* powodując rozkurcz ścian naczyń, zapewnia również odpowiedni dopływ krwi do serca. Zapobiega w ten sposób bólom wieńcowym, które są efektem nie wystarczających dostaw utlenowanej krwi do serca;
 
* jest silnym wyłapywaczem wolnych rodników, który chroni przed utlenieniem cholesterol w lipoproteinach o niskiej gęstości;
 
* zmniejsza zdolność płytek do agregacji, obniżając w ten sposób ryzyko zawału serca lub mózgu;
 
* zwiększa napływ krwi do penisa, nasilając erekcję, tym samym przyczyniając się do bardziej przyjemnego życia seksualnego;
 
* jest używany przez różne komórki układu immunolo gicznego, jako pewien rodzaj "broni", służący do zabijania obcych bakterii, wirusów i komórek nowotworowych. (Wykazano nawet, że niszczy pewne typy guzów);
 
* zwiększa dopływ krwi do mózgu oraz jest używany przez mózg do zapisu długoterminowej pamięci;
 
* pełni rolę przekaźnika, który pozwala na skuteczną  komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi w organizmie a mózgiem
 
* regulując systemowe ciśnienie krwi, może również kontrolować podwyższone ciśnienie krwi w okresie ciąży, stan, który zagraża zarówno matce, jak i dziecku;
 
* bierze udział w regulacji sekrecji insuliny przez trzustkę, w efekcie zmniejsza ryzyko powstawania cukrzycy i/lub może kontrolować jej przebieg;
 
* stymuluje organizm do uwalniania niezwykle ważnego ludzkiego hormonu wzrostu (HGH), który zwiększa beztłuszczową masę ciała i gęstość kości oraz jest kluczem do długowieczności
 
 
 
Tlenek azotu a prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia
 
Jak wskazują powyższe punkty, tlenek azotu bierze udział w licznych funkcjach organizmu, ale najbardziej zaangażowany jest w pracę układu krążenia i systemu immunologicznego. Jednak dopiero niedawno zaakceptował to świat medycyny klasycznej, praktycznie od 2016 roku, możemy używać i nazwy i tego ,że ma właściwości lecznicze . Poprzednie wahanie było zrozumiałe. Dotychczas tlenek azotu umykał uwadze wielu fizjologów, ponieważ jego okres półtrwania w organizmie wynosi zaledwie pięć sekund, a ponadto nie przypomina on żadnego biologicznego regulatora. Wreszcie ruszyła lawina informacji dotycząca NO. W ciągu kilku lat, współczesna medycyna zaczęła traktować NO jako nowy potencjalny czynnik poprawiający zdrowie w szerokim spektrum tego fizjologicznego znaczenia. W 1992 r. tlenek azotu INO) został ogłoszony "cząsteczką roku" przez Science - prestiżowy magazyn naukowy, a wydawnictwa popularnonaukowe rozpoczęły publikację artykułów z takimi tytułami, jak: "Wielkie zamieszanie wokół NO" i "Powiedz NIE impotencji!".
 
Możesz zapytać, w jaki sposób tlenek azotu pomaga walczyć z nadciśnieniem i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi?
 
Powszechnie wiadomo, że w centrum układu krążenia znajduje się serce, z którego odchodzi aorta, rozprowadzająca krew do większych tętnic, następnie - do mniejszych tętniczek i ostatecznie - do cienkich kapilar. Organizm, w zależności od swoich potrzeb, reguluje przepływ krwi przez dany narząd, zwężając lub rozszerzając odpowiednie naczynia krwionośne. Np. podczas biegu, liczne obszary organizmu, zwłaszcza duże mięśnie w kończynach, potrzebują do skurczu zwiększonego dopływu tlenu. Z drugiej strony, jeśli przebywasz przez dłuższy okres czasu narażony na zimno, narządy wewnętrzne potrzebują zwiększonego przepływu krwi, by utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Można to osiągnąć za pomocą dwóch czynności: rozszerzenia naczyń (otwarcie naczynia krwionośnego, zwykle tętniczki - tak, aby więcej krwi mogło przez nie przepłynąć) i ich zwężenie (zamknięcie światła naczynia, by zmniejszyć przepływ krwi). Te dwie czynności wykonuje mięsień gładki, który otacza dookoła naczynie krwionośne. Proszę sobie wybrazić, że naczynie krwionośne to elastyczny wąż ogrodowy, owinięty mocną opaską. Zaciśnięcie opaski pozwala na przepływ mniejszej ilości wody lub krwi, natomiast przy poluzowanej opasce -swobodnie może przepłynąć przez nią więcej cieczy. Rozmaite substancje chemiczne mogą powiedzieć Twojej "opasce z mięśnia gładkiego", że ma się rozluźnić lub skurczyć. Np. alkohol może czasowo rozkurczyć mięśnie gładkie, otwierając naczynia krwionośne w całym organizmie. Z tego powodu, porcja whisky w zimny dzień może sprawić, że Twoje ręce i stopy "poczują" ciepło (chociaż zwiększa to również ryzyko hipotermii, wywołanej trudnościami w utrzymaniu odpowiedniej temperatury Twoich narządów wewnętrznych). Z drugiej strony, chociaż prawidłowa czynność mięśni gładkich w Twoim układzie naczyniowym jest niezwykle istotna, to głównym instrumentem w tej cudownej orkiestrze jest tlenek azotu. Oznacza to, że tlenek azotu wytwarzany przez komórki śródbłonka, wyścielające nasze naczynia , jest obecnie głównym, znanym regulatorem ciśnienia tętniczego krwi. Tlenek azotu również w/g przeprowadzonych badań przyspiesza rekonwalescencję po udarze mózgu lub łagodzi objawy chorób serca i odgrywa niezwykle aktywną rolę w cofaniu się chorób sercowo-naczyniowych i we wspomaganiu doskonałego stanu układu krążenia. 
 
 
Tlenek azotu a komórki nowotworowe
 
Zobaczmy to obrazowo. Różne systemy obronne organizmu, często wrzucane do tego samego worka pod wspólną nazwą "układ immunologiczny", są złożoną grupą procesów i czynników o wielu obliczach. W sitach obronnych organizmu najbardziej cenni są wyspecjalizowani "żołnierze", tacy jak komórki NK (natural killers), którzy wyłapują oraz niszczą wrogich najeźdźców w postaci bakterii, wirusów i komórek nowotworowych. Mamy również szereg fagocytów, które dosłownie oznaczają "zjadaczy - komórek", np. są to makrofagi, które pożerają, rozpuszczają i wypluwają pozostałości atakujących pato-genów. Są również takie komórki, które można określić mianem "inteligentnych", ponieważ zapamiętują białkowe "uniformy" noszone przez wrogie komórki - dzięki temu, podczas kolejnej inwazji tych samych najeźdźców system obronny organizmu posiada gotowy wzór unieszkodliwiających ich przeciwciał.
 
"The lancet" w 1991 r.zamieścił wyniki badania, które wykazało, że podawanie pacjentom chorym na nowotwory przez ponad trzy dni doustnie 30 g argininy (substancji używanej przez organizm do produkcji NO), stymulowało 91% -owy wzrost aktywności komórek NK do zneutralizowania komórek nowotworowych.
 
 
 
Drugi sposób, poprzez który tlenek azotu neutralizuje atakujące czynniki, polega na ingerencji w enzymy, niezbędne do replikacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNAI. Zasadniczo przez rzucenie "klucza nastawnego" w działanie tych niezbędnych enzymów, tlenek azotu może powstrzymać czynniki infekcyjne przed reprodukcją, co wyraźnie ogranicza ich zdolność do uszkadzania ludzkiego organizmu. Liczne badania wskazują, że tlenek azotu może wręcz zachęcać makrofagi do unieszkodliwiania komórek nowotworowych i atakujących patogenów. Badanie, z użyciem znanego karcino-genu wykazało, że tylko u 28% szczurów otrzymujących argininę (substancja, którą organizm używa do syntezy tlenku azotu), rozwinął się nowotwór, podczas gdy w grupie kontrolnej nieotrzymującej argininy, zachorowało blisko 90% szczurów. Ponadto, wzrost nowotworowy w grupie z argininą był częściej łagodnym rozrostem, podczas gdy w kontrolnej grupie powstawały wysoko złośliwe typy nowotworów. Wyniki innych badań potwierdziły zdolność tlenku azotu do całkowitego zniszczenia różnych bakterii, wirusów i innych niebezpiecznych mikrobów. 
 
 
Tlenek azotu jako związek chemiczny odkryty został, podobnie jak tlen, w 1770 roku przez Josepha Priestleya. Badania nad biochemią NO zaczęły się natomiast dopiero w 1977 roku, kiedy stwierdzono, że NO jest aktywnym metabolitem takich związków rozszerzających naczynia krwionośne jak nitrogliceryna i nitroprusydek sodu.
Prof. Tadeusz Maliński, „Życiodajny tlenek azotu” – specjalista chemii medycznej, szef centrum badań biomedycznych w Oakland University (USA), jako pierwszy w świecie dokonał pomiaru stężenia tlenku azotu w żywej komórce. Odkrycie funkcji tlenku azotu w organizmie jest jednym z najważniejszych odkryć we współczesnej historii nauki i medycyny. Waga tlenku azotu została podkreślona, kiedy w 1998 trzech farmakologów otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za swoje badania nad tlenkiem azotu.
 
Tlenek azotu to gaz reaktywny naturalnie wytwarzany w naszym organizmie. Jest on najważniejszą cząsteczką sygnalizującą wpływającą na szereg funkcji fizjologicznych, takich jak krążenie, stany zapalne, szybkie przekazywanie impulsów nerwowych (cenna informacja w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona czy neuralgiach) oraz uwolnienie tlenu z komórek. Tlenek azotu uwalniany jest w organizmie z białek oraz małych peptydów w jelicie cienkim, a wchłaniany wraz z innymi aminokwasami do systemu krążenia dostaje się do każdej komórki w organizmie.
 
Prof. Tadeusz Maliński, „Życiodajny tlenek azotu” – specjalista chemii medycznej, szef centrum badań biomedycznych w Oakland University (USA), jako pierwszy w świecie dokonał pomiaru stężenia tlenku azotu w żywej komórce. Odkrycie funkcji tlenku azotu w organizmie jest jednym z najważniejszych odkryć we współczesnej historii nauki i medycyny. Waga tlenku azotu została podkreślona, kiedy w 1998 trzech farmakologów otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za swoje badania nad tlenkiem azotu. 
 
Według badań naukowych tlenek azotu (NO) wpływa na szereg kluczowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
Do najważniejszych należą:
kontrola obiegu krwi,
poprawa wymiany wiadomości między komórkami nerwowymi,
regulacja działalności mózgu (wpływ m.in. na pamięć),
regulacja motoryki przewodu pokarmowego,
uczestnictwo w funkcjach układu oddechowego.
Ponadto wykazuje duży wpływ na praca i funkcje układu sercowo-naczyniowego. Tlenek azotu poprawia krążenie rozszerzając arterie zwiększając ilość krwi, tlenu i składników odżywczych dostających się do mięśnia sercowego. Co więcej, pomaga zmniejszyć ryzyko tworzenia się skrzepów, uniemożliwiając płytkom krwi przyklejanie się do siebie lub do ścianek naczyń krwionośnych. Tlenek azotu znacząco poprawia krążenie krwi w organizmie. Pozwala mięśniom w ściankach naczyń krwionośnych rozluźnić się i obniżyć ciśnienie krwi na zasadzie regulacji tego ciśnienia do normy, a nie zaniżania go w organizmie.
 
U sportowców, dodatkowa suplementacja argininą jest niezbędna, gdy chcemy zwiększyć produkcję tlenku azotu. Dzięki zwiększonej produkcji NO, komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych rozkurczają się, następuje efekt wazodylatacji, a co za tym idzie zwiększa się przepływ krwi i natlenienie. Działanie wolumizerów komórkowych to przede wszystkim zwiększenie przekroju żył i tętnic wskutek rozkurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych, zwiększona ilość i objętość krwi zwiększa jej natlenienie. Pozwala to u sportowców na większą wytrzymałość. Taką kurację, stosuje się przy długotrwałym wysiłku 
 
  Funkcje tlenku azotu NO:
rozluźnia i poszerza naczynia krwionośne,
kontroluje obieg krwi,
wpływa na pracę i funkcje układ sercowo-naczyniowego.
 
W leczeniu dysfunkcji erekcji, przepisywane są często Leki farmaceutyczne W postaci syntetycznej. Szkoda zatruwać swoją wątrobę i cały organizm. Dobrze jest rozumieć to i wiedzieć, że tlenek azotu, znacząco poprawia krążenie rozszerzając arteria, co prowadzi do zwiększonego przepływu krwi, a zatem poprawia ukrwienie różnych narządów
 
Wiele dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn, jest przyczynowo powiązanych z nieprawidłowościami funkcji krążenia, spowodowanymi obniżoną produkcją tlenku azotu w organizmie
 
Najnowsze wyniki badań donoszą, iż tlenek azotu odgrywa również bardzo ważną rolę W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH (RAKA) oraz chorób układu nerwowego (m.in. Sclerosis Multiplex, choroba Parkinsona)
 
 
Wiele korzyści
• Lepsze przyswajanie składników odżywczych
• Zwiększony przepływ krwi w narządach
• Wyższy poziom energii
• Zdrowe serce
• Wspieranie systemu odpornościowego
• Lepsze zdrowie seksualne
• Zrównoważony poziom cukru we krwi
• Pomaga w walce z chorobą nowotworową i zapobieganiu jej.
 
 
 
 
W 1998 roku trzej amerykańscy uczeni Louis Ignarro, Ferio Murad i Robert Furchgott otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad tlenkiem azotu.
 
Odkryli oni, że komórki wyścielające naczynia krwionośne w drodze skomplikowanych procesów wytwarzają cząsteczki tlenku azotu (NO), które następnie wnikają do mięśni gładkich w ścianach naczyń krwionośnych. W dalszym etapie tlenek azotu powoduje produkcję cGMP cyklicznego gwanozynomonofosforanu, substancji odpowiadającej za rozkurczenie i uszczelnienie naczyń krwionośnych, co z kolei zwiększa przepływ krwi. Lenek azotu jest zatem kluczowym składnikiem zapewniającym prawidłowe krążenie krwi w organizmie. Ta nadzwyczajna substancja reguluje ciśnienie krwi, przeciwdziała chorobom układu sercowo-naczyniowego, przez co zapobiega zawałowi serca oraz udarowi mózgu. Produkcja tlenku azotu zmniejsza się wraz z upływem lat.
 
Badania prowadzone na całym świecie wykazują również dobroczynne działanie tlenku azotu (NO)na prawidłową pracę płuc, wątroby, nerek lecz przede wszystkim pracę serca.
 
Tlenek azotu jest również jednym z najważniejszych neuroprzekaźników odpowiadających za zachowania seksualne. U mężczyzn powoduje większy dopływ krwi do ciał jamistych genitaliów, co powoduje wzmożoną erekcję. U kobiet zaś ułatwia swobodny dopływ krwi do narządów płciowych, zwiększając ich nawilżenie, większą wrażliwość na bodźce, co umożliwia odczuwanie większej satysfakcji ze współżycia seksualnego.
 
Tlenek azotu został uznany przez prestiżowy tygodnik ?SCIENCE? - ?cząsteczką roku 1992?. Pigułką raku 1998 uznano słynną Viagrę, której działanie polega na wyzwalaniu produkcji ww cGMP.
 
Jedyna substancja, z której powstanie tlenek azotu to aminokwas L-ARGININA. Substancja ? cud, jest jedną z najistotniejszych w organizmie człowieka. W drodze reakcji enzymatycznej ulega przekształceniu w cytrulinę. W trakcie tej reakcji wydziela się tlenek azotu. Tak więc l-arginina jest jedynym syntezy. substratem potrzebnym do jego
 
Zainteresowania świat nauki l-argininą wynika z odkrywania jej coraz to nowszych właściwości i możliwości zastosowania. Badania dowodzą, że ten aminokwas pomaga w odtruwaniu wątroby i całego organizmu z toksycznych produktów przemiany materii, wspomaga wytwarzanie hormonu wzrostu, wspomaga leczenie chorób układu krążenie (miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej).
 
Obecność l-argininy jest potrzebna do wytwarzania kreatyny, która dostarcza energii niezbędnej do pracy mięśni. L-arginina w naturalnej formie występuje w wielu produktach, takich jak: czerwone mięso, ryby, drób, orzechy, warzywa strączkowe. Stosowanie odpowiedniej diety nie wystarczy by zapewnić właściwy poziom tego aminokwasu w organizmie. Zalecana jest więc jego dodatkowa suplementacja.
 
 
 
Kwas foliowy.
 
Inaczej witamina B9. Kwas ten ma swój skuteczny udział w obniżaniu poziomu homocysteiny we krwi. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że wysoki poziom homocysteiny znacznie zwiększa ryzyko zawału serca. Homocysteina uszkadza komórki śródbłonka odpowiedzialne za produkcję tlenku azotu.
 
 
*******
 
 Przypominamy, iż informacje zawarte na tej stronie posiadają tylko i wyłącznie charakter informacyjny. Wykorzystanie ich bez konsultacji z lekarzem może przynieść rezultaty odwrotne do zamierzonych. Przed użyciem koniecznie należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Strona cellreset-i-ja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania treści prezentowanych w serwisie. W myśl przepisów prawa substancje noszące miano suplementów diety nie mają charakteru leczniczego i nie są lekami.

W myśl definicji suplementy diety to dodatki stanowiące uzupełnienie codziennej diety. Pisząc inaczej, suplementy diety można nazwać składnikami żywności, składnikami odżywczymi, których stosowanie przynosi wymierne korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia. Ich używanie wzbogaca codzienną dietę, w której może brakować niektórych ważnych substancji, takich jak minerały czy witaminy itp.